Ekonometria - treści wprowadzające
(ETW)

 This course allows guest users to enter

Wprowadzenie do teorii liniowych modeli ekonometrycznych zilustrowane przykładem.

This course allows guest users to enter