Ekonometria - treści wprowadzające
(ETW)

Wprowadzenie do teorii liniowych modeli ekonometrycznych zilustrowane przykładem.