Metody komputerowe w analizie ekonomicznej
(MKAE)

 W tym kursie mogą uczestniczyć również goście
 Kurs wymaga klucza dostępu do kursu

Kurs "Metody komputerowe w analizie ekonomicznej" do zajęć mgr. Kamila Kulmy

W tym kursie mogą uczestniczyć również goście  Kurs wymaga klucza dostępu do kursu