Programowanie POD
(Prog POD)

 W tym kursie mogą uczestniczyć również goście
 Kurs wymaga klucza dostępu do kursu

Wstęp do programowania. Środowisko MS Visual Basic Express.

W tym kursie mogą uczestniczyć również goście  Kurs wymaga klucza dostępu do kursu