Projekt:

Opracowanie programów nauczania kształcenia na odległość na kierunku ekonomia.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich, Działanie 2.1, schemat c.

Autorzy projektu

Projekt został zrealizowany przez zespół pracowników WSEIP w składzie:

Kierownik projektu: dyrektor mgr Zbigniew Szczepańczyk

Sekretariat: mgr Aneta Śliwińska, mgr Agnieszka Baran, mgr Anna Bochenek

Obsługa księgowa: mgr Monika Szafraniec, mgr Joanna Stochmal

Rada Konsultacyjna projektu: prof. Stanisław Rudolf, dr Elżbieta Wawrzyńczuk- Nathali, dr Zdobysław Kuleszyński

Kierownicy grup przedmiotowych i ich asystenci:

 • przedmioty ekonomiczne:
  kierownik: prof. Piotr Urbanek,
  asystent: mgr Wioletta Tokarska-Ołownia
 • zarządzanie i marketing:
  kierownik: prof. Jarosław Sosnowski
  asystent: mgr Agnieszka Piotrowska-Piątek
 • przedmioty ilościowe:
  kierownik: prof. Marek Pawełczyk
  asystent: mgr Mariola Chrzanowska
 • rachunkowość:
  kierownik: dr Halina Młotkowska
  asystent: mgr Małgorzata Miernik
 • finanse i bankowość:
  kierownik: dr Barbara Janowicz
  asystent: mgr Piotr Hnidan
 • przedmioty kształcenia ogólnego:
  kierownik: dr Elżbieta Wawrzyńczuk-Nathali
  asystent: mgr Patrycja Bartosiewicz
 • przedmioty informatyczne:
  kierownik: prof. Leszek Kiełtyka
  asystent: dr Robert Kowal

  Grupa Operacyjno-Informatyczna: Kierownik: mgr Marcin Misiak
  Asystenci: mgr Anna Bochenek, mgr Artur Tusień, mgr Michał Łatasiewicz

Sub-categories
Studia pierwszego stopnia - licencjackie
Studia drugiego stopnia - magisterskie
Kursy uzupełniające