Kursy dla studentów kierunku informatyka.


 • Cele kształcenia

  Podstawowym celem kształcenia jest zapoznanie studentów z paradygmatem programowania obiektowego, technikami efektywnego programowania obiektowego na podstawie języka C# oraz podstawami analizy i projektowania obiektowego z wykorzystaniem języka UML i wzorców projektowych.

 • * Tworzenie krzywych, wielokątów, brył (prostopadłościan, sfera, stożek, walec) i siatek (triangle mesh)

  * Tworzenie zespołu obiektów na podstawie szablonu

  * Oświetlenie (punkty świetlne, światło kierunkowe, reflektory)

  * Kamery

  * Modelowanie brył:

  o suma, różnica

  o przekształcanie (np. za pomocą wyciągnięcia lub przesunięcia) ścian, krawędzi i punktów bryły

  o definiowanie stopnia wygładzenia (zaokrąglenia) punktów i krawędzi

  o przemieszczanie, obracanie, skalowanie


  Graficzny edytor tekstur proceduralnych

  * Tekstury jednolite, bitmapowe i proceduralne (2D i 3D)

  o możliwość definicji różnych atrybutów m.in. kolorów, lśnienia, przezroczystości, jasności, nierówności, przemieszczenia

  o stosowanie do atrybutów funkcji, m.in. suma, różnica, łączenie, mnożenie, dzielenie, minimum, maksimum, funkcji trygonometrycznych, a także zdefiniowanych przez użytkownika

  o szablony (turbulencja, komórki, drewno, itp.)

  * Materiały jednolite i proceduralne z atrybutami: kolor, przezroczystość, gęstość, rozpraszanie

  * Rendering

  o ray tracing

  o oświetlenie globalne

  o antyaliasing

  o łagodne cienie


 • Cele kształcenia

  Celem kształcenia jest zapoznanie studentów z matematycznymi i fizycznymi podstawami teorii informacji, celami i strukturą systemu operacyjnego, pojęciem algorytmu i sposobu ich implementacji przy pomocy podstawowych struktur danych i instrukcji języka C.

  Treści programowe realizowane w semestrze

  1. Systemy operacyjne. Podstawy systemu operacyjnego UNIX i MS Windows.

  2. Co to jest algorytm, schematy blokowe, przykłady najprostszych algorytmów. Algorytm znajdowania liczby pierwszej, wspólnych podzielników. Podstawowe problemy złożoności obliczeniowej.

  3. Struktury danych: stałe, zmienne, tablice, rekordy, adresy-wskaźniki.

  4. Podstawowe algorytmy informatyki: sumowanie, znajdowanie najmniejszej i największej wartości w tablicy. Algorytmy sortowania a złożoność obliczeniowa.

  5. Struktury danych: stos, kolejka, lista, zbiory, stogi, sterty, drzewa, grafy.

  6. Wstęp do języków programowania: Pascal, C. Podstawowe struktury danych, deklaracje, podstawowe instrukcje. Języki strukturalne, symboliczne i obiektowe. Procedura, obiekt, proces, agent.

  7. Metody numeryczne.

 • Material wykladowy semestr 3.
 • Treści kształcenia: Podstawowe techniki w grafice komputerowej. Systemy grafiki.
  Podstawy komunikacji człowiek-komputer. Budowanie prostych interfejsów
  graficznych.
  Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: tworzenia obrazów z wykorzystaniem
  standardowego API graficznego (Application Programming Interface); realizacji
  podstawowych transformacji (skalowanie, obrót, translacja) za pomocą mechanizmów
  standardowego API graficznego; implementacji prostych procedur dokonujących
  transformacji prostych obrazów 2-wymiarowych; tworzenia i przeprowadzenia testu dotyczącego istniejącej aplikacji; wykorzystania narzędzi użyteczności wspomagających tworzenie graficznych interfejsów użytkownika do realizacji aplikacji wyposażonej w taki interfejs.


  Treści realizowane podczas ćwiczeń ( 20h):
  • Zapoznanie się z możliwościami i przeznaczeniem programów: Photoshop, GIMP, Corel Draw.
  • projektowanie interfejsu użytkownika w aplikacjach web
  • projektowanie interfejsu użytkownika w aplikacjach windowsowskich
  • języki projektowania interface: XSLT, XAML, XUL, XForms
  • języki programowania i technologie: XHTML, C#, .NET, Flash • Analiza matematyczna to zespół teorii obejmujących wiele działów matematyki. Jest szeroko wykorzystywana, m.in. w fizyce, mechanice, elektrotechnice, informatyce, probabilistyce.
 • Grafika managerska i prezentacyjna
 • Pakiety CASE (eclipse), UML

 • C#, Java(miała być ale się nie zmieści)

 • Matematyka dyskretna to dział matematyki zajmujący się głównie zbiorami skończonymi. Jej znaczenie wiąże się z coraz szerszymi zastosowaniami w informatyce. Kurs obejmuje wybrane elementy matematyki dyskretnej, których znajomość jest niezbędna dla zrozumienia teoretycznych podstaw wielu zagadnień informatycznych. W szczególności omawia się elementy rachunku zbiorów, teorii relacji, kombinatoryki, elementy teorii grafów oraz rekurencji. Posługiwanie się opracowanymi pojęciami i metodami jest pomocna w rozwiązywaniu problemów analizy algorytmów, złożoności obliczeniowej, struktur danych oraz budowy komputerów.


 • Kurs "Metody komputerowe w analizie ekonomicznej" do zajęć mgr. Kamila Kulmy
 • Modelowanie i symulacja komputerowa - scilab
 • Oprogramowanie użytkowe dla studiów zaocznych
 • Poniższy kurs zawiera zakres oraz materiały przewidziane dla ćwiczeń z Podstaw zarządzania na wydziale Informatyki.
 • Programowanie obiektowe w języku C++ z wykorzystaniem środowiska Borland C++ Builder
 • Zadanie projektowe wykonywane w grupach
 • Projektowanie systemów informatycznych
 • Przemysłowe systemy informatyczne
 • Sieci komputerowe częśc I.

 • Systemy baz danych
 • Windows i Linux
 • Materiały związane z przedmiotem Systemy operacyjne.
 • Projektowanie dokumentów www z użyciem najpopularniejszych technik.
 • Cele kształcenia

  Celem kształcenia jest zapoznanie studentów z matematycznymi i fizycznymi podstawami teorii informacji, celami i strukturą systemu operacyjnego, pojęciem algorytmu i sposobu ich implementacji przy pomocy podstawowych struktur danych i instrukcji języka C.

  Treści programowe realizowane w semestrze

  1. Systemy operacyjne. Podstawy systemu operacyjnego UNIX i MS Windows.

  2. Co to jest algorytm, schematy blokowe, przykłady najprostszych algorytmów. Algorytm znajdowania liczby pierwszej, wspólnych podzielników. Podstawowe problemy złożoności obliczeniowej.

  3. Struktury danych: stałe, zmienne, tablice, rekordy, adresy-wskaźniki.

  4. Podstawowe algorytmy informatyki: sumowanie, znajdowanie najmniejszej i największej wartości w tablicy. Algorytmy sortowania a złożoność obliczeniowa.

  5. Struktury danych: stos, kolejka, lista, zbiory, stogi, sterty, drzewa, grafy.

  6. Wstęp do języków programowania: Pascal, C. Podstawowe struktury danych, deklaracje, podstawowe instrukcje. Języki strukturalne, symboliczne i obiektowe. Procedura, obiekt, proces, agent.

  7. Metody numeryczne.