• Program studiów II stopnia wzakresie ekonomii przewiduje między innymi przedmioty: ekonometriai prognozowanie procesów ekonomicznych oraz ekonomia matematyczna.

    Oba przedmiotywymagają pewnego przygotowania matematycznego wykraczającego poza wiedzęwyniesioną ze szkoły średniej. Wśród studentów tych studiów sporą grupęstanowią absolwenci licencjatów, na których nie było matematyki lub była wniewielkim zakresie. Chcąc ułatwić im studiowanie tych dwóch przedmiotówwybraliśmy z ogromu wiedzy matematycznej niezbędne minimum treści, któreprzedstawiamy możliwie przystępnym językiem. Siłą rzeczy nie wnikamy wsubtelności założeń i precyzję sformułowań. Mówiąc żargonem proponujemy pewnegorodzaju "ściągę" z matematyki. Sądzimy, że może ona być przydatnawszystkim studentom ekonomii do powtórzenia materiału.

    Czytelników, którzy chcąrozszerzyć materiał oraz poznać go precyzyjniej odsyłamy do opracowania G.Trelińskiego zamieszczonego na tej stronie internetowej. W opracowaniu tym znajdziemy wieleinteresujących przykładów, zadań do samodzielnego rozwiązania oraz odsyłaczy doliteratury.

    Życzymy satysfakcji zkorzystania z naszej pomocy i prosimy o uwagi o doborze treści oraz sposobieich prezentowania.

  • Wprowadzenie do teorii liniowych modeli ekonometrycznych zilustrowane przykładem.