• Kurs oparty na podręczniku "BIZNESPLAN" Jerzy Skrzypek, Ewa Filar, POLTEXT 2005
  • Kurs jest adresowany do tych osób, które kończyły szkołę średnią kilka lat temu lub o mocno okrojonym programie nauczania matematyki. Stanowi repetytorium matematyki szkolnej umożliwiającym nabycie umiejętności niezbędnych do efektywnego studiowania matematyki oraz innych przedmiotów ilościowych.

    Student, stosowanie do swoich potrzeb oraz wg wskazań prowadzących zajęcia, powinien ten materiał przestudiować oraz rozwiązać zamieszczone zadania. Może korzystać z podanej literatury, bądź jakiegokolwiek podręcznika (zbioru zadań) do matematyki z zakresu szkoły średniej.


  • Wpisz tutaj zwięzły i interesujący tekst, który wyjaśnia o czym jest ten kurs
  • Rachunkowość zarządza jest jednym z przedmiotów akademickich, które wywodzą się z praktyki gospodarczej. Bazuje ona na rozwiązaniach pochodzących z systemu rachunkowości. Rachunkowość jednakże skupia się na rejestracji danych dotyczących przebiegu działalności gospodarczej. Natomiast system rachunkowości zarządczej skupiony jest na wspomaganiu tworzenia strategii przedsiębiorstwa oraz budowaniu podstaw do podejmowania racjonalnych decyzji. Punktem wyjścia są różnego rodzaju sprawozdania finansowe i inne dokumenty tworzone w przedsiębiorstwie, na podstawie których, za pomocą narzędzi rachunkowości zarządczej przygotowywane są opracowania przydatne w procesie decyzyjnym.