Sub-categories
Wydział Informatyki
Wydział Ekonomii i Finansów
Wydział Nauk Społecznych
Wydział Finansów
Wydział Prawa
Wydział Nauk o Zdrowiu

 • Proszę bezwzględnie zapisywać plik, dla części drugiej egzaminu, w formacie zip. Wpisać w nazwie przy pakowaniu pliku kierunek studiów np. Jan_Kowalski_Turystyka.zip
 • Podstawowym celem kursu jest zapoznanie studentów z problematyką psychologii biznesu z naciskiem na psychologiczne aspekty pracy menedżerów. W rmach tego kładziony będzie nacisk na przekazanie studentom wiedzy na temat głównych obszarów psychologii wykorzystywanych w zarządzaniu ludźmi. Ponadto celem będzie zapoznanie uczestników kursu z terminologią stosowaną w tej dziedzinie nauki oraz zaprezentowanie możliwych zastosowań psychologii w praktyce zawodowej w ekonomii.

 • Celem kursu jest przekazanie studentom wiedzy na temat głównych problemów poruszanych na gruncie psychologii oraz zapoznanie uczestników kursu z terminologią i metodami badawczymi stosowanymi w tej dziedzinie nauki. Zaprezentowanie możliwych obszarów zastosowań psychologii w praktyce zawodowej.

  Podstawową ideą kursu nie jest przekazanie szczegółowej wiedzy, lecz ukazanie specyfiki myślenia psychologicznego.

 • Cele kształcenia

  •Prezentacja psychologii społecznej i jej najważniejszych odkryć.
  •Odniesienie wiedzy z zakresu psychologii społecznej do własnych doświadczeń.
  •Prezentacja zjawisk z zakresu psychologii społecznej fundamentalnych z punktu widzenia orientacji zawodowej słuchaczy.

  Uzyskane umiejętności
  •Znajomość podstaw psychologii społecznej.
  •Umiejętność prowadzenia elementarnych obserwacji zachowań grupowych.
  •Zmiana potocznego sposobu podejścia do problemów z zakresu psychologii społecznej na naukowe.

 • Cele kształcenia

  •Prezentacja socjologii i jej najważniejszych odkryć.
  •Odniesienie wiedzy socjologicznej do własnych doświadczeń.
  •Dostarczenie podstawowych narzędzi do analizy zjawisk socjologicznych.

  Uzyskane umiejętności

  •Znajomość podstaw socjologii.
  •Umiejętność prowadzenia elementarnych obserwacji zachowań grupowych.
  •Zmiana potocznego sposobu podejścia do problemów socjologicznych na naukowe.
 • Technologia informacyjna dla studiów stacjonarnych (15/20/30h).
  Tematyka:
  System operacyjny, procesory tekstu, Internet ,tworzenie dokumentów www, grafika na potrzeby internetu, podstawy programomania.

 • Kurs Excela dla studentów kierunku Europeistyka oraz Politologia