Dział Nauki i Wydawnictw WSEiP

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
2008
Email Drukuj PDF

Zeszyt Studencki Nr 7Zeszyt Studencki Nr 7 - "Polska w Unii Europejskiej - aspekty ekonomiczne, polityczne i społeczne"
Kielce 2008
  

nakład wyczerpany


spis treści

 


Zeszyt Studencki nr 7 jest owocem i dowodem aktywności i pracy studenckiego ruchu naukowego, rozwijającego się w Wyższej Szkole Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach. 25 kwietnia 2007 roku odbyła się VII Konferencja Studenckich Kół Naukowych, której tematem przewodnim była Polska w Unii Europejskiej – aspekty ekonomiczne, polityczne i społeczne. Konferencja była okazją do zaprezentowania 36 artykułów studentów z różnych ośrodków akademickich, z których większa część znalazła się w niniejszej publikacji. Wśród referentów znaleźli się m.in. studenci Lwowskiego Instytutu Międzyregionalnej Akademii Zarządzania Personelem, Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu, Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu, Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie.
Konferencja, z uwagi na jej aktualność i obszerność tematyczną, została podzielona na sesje i odpowiadające im rozdziały w niniejszym Zeszycie. Pierwszy zawiera prace dotyczące ewolucji i kierunków rozwoju Unii Europejskiej. Część druga poświęcona jest społeczno-ekonomicznym problemom państw i regionów. Wykorzystanie funduszy Unii Europejskiej w płaszczyźnie rozwoju regionalnego stanowi problematykę rozdziału trzeciego. Kolejna część Zeszytu zawiera prace dotyczące zagadnień przemian międzynarodowych rynków finansowych. Problemy zarządzania przedsiębiorstwem i wyzwań współczesnego rynku stanowią przedmiot referatów rozdziału piątego. Rozdział szósty z kolei zawiera prace odnoszące się do kierunków rozwoju i znaczenia informacji we współczesnym świecie.
Bardzo duża liczba zgłoszeń oraz rosnący poziom merytoryczny i metodyczny prezentowanych referatów napawają entuzjazmem co do stanu i przyszłości studenckiego ruchu naukowego. Z pewnością jest to również wynik wytężonej pracy nauczycieli akademickich, którzy pomagają młodym adeptom nauki w rozwijaniu ich zainteresowań naukowych i pasji publicystycznych.