Dział Nauki i Wydawnictw WSEiP

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Wydawnictwo WSEPiNM

Magdalena Górska (red.), „Przygody Vatmana. Podatki w życiu człowieka”

Email Drukuj PDF

116 przygody vatmana116. Magdalena Górska (red.), „Przygody Vatmana. Podatki w życiu człowieka”

 

Kielce 2015

 

Spis treści

 

Dystrybucję publikacji WSEPiNM prowadzi Biblioteka tel. 41 366 93 95 

 

 

 

 

 

 

 

Podatki mogą być rozpatrywane na wielu płaszczyznach, jako zjawisko ekonomiczne, społeczne i prawne. Podlegają badaniom w ramach nauki ekonomii, socjologii, psychologii społecznej, a także w ramach nauki prawa podatkowego. Podatki są też jednak zagadnieniem praktycznym odnoszącym się niemal do każdego przejawu ludzkiej aktywności. Nauka prawa podatkowego wymaga przyswojenia zagadnień z zakresu teorii i funkcjonowania współczesnego prawa podatkowego, a także zdobycia umiejętności rozwiązywania konkretnych stanów faktycznych.
Założeniem redakcyjnym tego opracowania było przedstawienie rozwiązań poszczególnych kazusów wraz ze wskazaniem podstaw prawnych, na których się one opierają, przy jednoczesnym ograniczeniu do minimum przytaczania treści przepisów. Jednocześnie część przepisów, które znalazły zastosowanie w danym kazusie, została przytoczona na marginesie. Niekiedy na marginesie wskazano jedynie podstawę prawną. Jednocześnie założeniem metodologicznym niniejszego opracowania jest zachęcenie Czytelnika do sięgania po akty normatywne przy analizie poszczególnych rozwiązań. Zdaniem redaktora taki model studiowania prawa podatkowego może ułatwić zdobywanie umiejętności posługiwania się przepisami prawa podatkowego.

 


Home Wydawnictwo WSEPiNM