Dział Nauki i Wydawnictw WSEiP

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
2009
1 Wyzwania w systemie bankowym w XXI - wieku - (red.) A. Piotrowska-Piątek, P. Ruczkowski
2 Podstawy programowania w języku C. Skrypt do laboratorium z przedmiotu Podstawy Informatyki - A. Jasińska-Suwada
3 Zbiór kazusów z prawa cywilnego. Część ogólna - (red.) R. Frey
4 Materiały pomocnicze dla nauki prawa cywilnego - E. Marszałkowska-Krześ
5 Marketing sektorowy w teorii i praktyce współczesnych organizacji - Agnieszka Piotrowska-Piątek
6 Status prawny jednostek pomocniczych gminy - na przykładzie jednostek pomocniczych utworzonych na obszrze województwa świętokrzyskiego - Piotr Ruczkowski
7 Gminne kasy wiejskie pożyczkowo-oszczędnościowe w Drugiej Rzeczypospolitej - Piotr Ruczkowski
8 Wybrane zagadnienia materialnego prawa administracyjnego, J. Stelmasiak, P. Ruczkowski (red.)
9 Perspektywy RSI Świętokrzyskie (I etap) – raport z badań, A. Piotrowska-Piątek (red.)
10 O wybranych problemach dziennikarstwa: genologia i mistrzowie - Kazimierz Wolny-Zmorzyński
11 Programowanie rozwoju regionalnego w Polsce z uwzględnieniem polityki spójności - S. Pastuszka
12 Rozwój turystyki w warunkach Unii Europejskiej - W. Cabaj, J. Feczko (red.)
13 Gospodarowanie zasobami finansowymi w rozwoju organizacji - A. Szplit (red.)
14 Ekonometria. Wykład ilustrowany przykładami - E. Żółtowska, A. Sieczko, M. Chrzanowska
15 Nowa ekonomia instytucjonalna. Teoria i zastosowania - S. Rudolf (red.)