Dział Nauki i Wydawnictw WSEiP

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Wydawnictwo WSEPiNM Publikacje zwarte 2006 Zastosowanie e-learningu w kształceniu ekonomistów". Materiały z realizacji projektu "Opracowanie programów nauczania do kształcenia na odległość na kierunku ekonomia" - Z. Kuleszyński, Z. Szczepańczyk (red.)
Email Drukuj PDF

Z. Kuleszyński, Z. Szczepańczyk (red.) - Zastosowanie e-learningu w kształceniu ekonomistów38. Zdobysław Kuleszyński, Zbigniew Szczepańczyk (red.)  "Zastosowanie e-learningu w kształceniu ekonomistów". Materiały z realizacji projektu "Opracowanie programów nauczania do kształcenia na odległość na kierunku ekonomia" - publikacja podsumowująca
Kielce 2006
spis treści

 

Celem projektu jest opracowanie programów nauczania dotyczących procesu kształcenia na odległość dla kierunku studiów: ekonomia (studia I stopnia licencjackie i studia II stopnia uzupełniające magisterskie). Projekt adresowany jest do szkół wyższych i ich studentów. Jego produkty w postaci programów i materiałów dydaktycznych będą dostępne na platformie zdalnego nauczania Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich, działanie 2.1c.
 


Home Wydawnictwo WSEPiNM Publikacje zwarte 2006 Zastosowanie e-learningu w kształceniu ekonomistów". Materiały z realizacji projektu "Opracowanie programów nauczania do kształcenia na odległość na kierunku ekonomia" - Z. Kuleszyński, Z. Szczepańczyk (red.)