Dział Nauki i Wydawnictw WSEiP

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Wydawnictwo WSEPiNM Publikacje zwarte 2006 Ideowe barwy jednoczenia Europy. Europejski proces integracyjny w programach i w polityce głównych nurtów politycznych Europy Zachodniej - K. Kik
Email Drukuj PDF

K. Kik - Ideowe barwy jednoczenia Europy. Europejski proces integracyjny w programach i w polityce głównych nurtów politycznych Europy Zachodniej31. Kazimierz Kik "Ideowe barwy jednoczenia Europy. Europejski proces integracyjny w programach i w polityce głównych nurtów politycznych Europy Zachodniej"
Kielce 2006

spis treści

cena: wydanie w miękkiej okłade 17,85 zł
         wydanie w twardej okładce 25 zł


Na temat europejskich procesów integracyjnych napisano już wiele. Są to jednak głównie opracowania ukazujące obiektywny proces integracji Europy; proces zachodzący na szczeblu rządów, państw i instytucji wspólnotowych. Jest to zatem analiza obrazu końcowego, po dokonanych już ustępstwach, po kompromisach już zawartych pomiędzy stronami uczestniczącymi w procesie integracyjnym. Jest to także analiza traktatów i dokumentów oficjalnych oraz programów rządowych bądź międzynarodowych. Brakuje natomiast oglądu bardziej subiektywnej niż obiektywnej strony procesów integracyjnych, analizy ich „niższego piętra", piętra partyjnego i międzypartyjnego. Książka jest próbą wypełnienia tej luki i na tym polega jej główna wartość.

 


Home Wydawnictwo WSEPiNM Publikacje zwarte 2006 Ideowe barwy jednoczenia Europy. Europejski proces integracyjny w programach i w polityce głównych nurtów politycznych Europy Zachodniej - K. Kik