Dział Nauki i Wydawnictw WSEiP

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Wydawnictwo WSEPiNM Publikacje zwarte 2004 Jak wybierać naszych przedstawicieli do Sejmu? System wyborczy większościowy czy proporcjonalny?" - I. Rycerska (red.)
Email Drukuj PDF

I. Rycerska (red.) - Jak wybierać naszych przedstawicieli do Sejmu? System wyborczy większościowy czy proporcjonalny?25. Izabela Rycerska (red.) "Jak wybierać naszych przedstawicieli do Sejmu? System wyborczy większościowy czy proporcjonalny?"
Kielce 2004

 

spis treści

 

nakład wyczerpany

 

Książka prezentuje zasadnicze wątki sporu toczonego zarówno wśród ustrojoznawców, polityków, jak i w środowiskach obywatelskich, który dotyczy kształtu polskiego systemu wyborczego. Narasta krytyka obowiązującej ordynacji proporcjonalnej, a równocześnie coraz większe znaczenie ma orientacja opowiadająca się za wprowadzeniem większościowego systemu wyborczego, z jednomandatowymi okręgami wyborczymi do Sejmu (Ruch na Rzecz Jednomandatowych Okręgów Wyborczych (JOW). Zebrane w tomie materiały są efektem konferencji naukowej zorganizowanej przez uczelnię w marcu 2004 r. i przedstawiają całościowo argumentację stron sporu.

 


Home Wydawnictwo WSEPiNM Publikacje zwarte 2004 Jak wybierać naszych przedstawicieli do Sejmu? System wyborczy większościowy czy proporcjonalny?" - I. Rycerska (red.)