Agnieszka Piotrowska-Piątek (red.) - Rola statystyki w badaniach naukowych i praktyce gospodarczej

Drukuj

111 Piotrowska Rola statystyki m111. Agnieszka Piotrowska-Piątek (red.), „Rola statystyki w badaniach naukowych i praktyce gospodarczej”
Kielce 2014


Tekst do pobrania

 

Monografię tworzy 13 opracowań przedstawiających zastosowanie metod statystyki do opisu i analizy różnorodnych zjawisk społecznych, demograficznych i gospodarczych. Są to zarówno teksty
teoretyczno-empiryczne, jak również opracowania pokazujące praktyczne zastosowania statystyki w tak różnych dziedzinach jak: bezpieczeństwo ekonomiczne państwa, funkcjonowanie partycypacji pracowniczej, zarządzanie w turystyce, działalność marketingowa przedsiębiorstw, badanie poziomu i kierunków rozwoju rolnictwa, rynku nieruchomości, czy procesów demograficznych.
Publikacja skierowana jest do czytelników zainteresowanych problematyką wykorzystania metod statystycznych w prowadzonych badaniach naukowych i praktyce gospodarczej, a więc przede wszystkim studentów kierunków ekonomicznych, początkujących adeptów nauki oraz przedsiębiorców