Magdalena Górska, Katarzyna Zapała (red.) - Prawo administracyjne i gospodarcze a sytuacja przedsiębiorcy na rynku polskim

Drukuj

Prawo administracyjne..110. Magdalena Górska, Katarzyna Zapała (red.) "Prawo administracyjne i gospodarcze a sytuacja przedsiębiorcy na rynku polskim"

Kielce 2014

 

Tekst do pobrania tutaj

 

 

Publikacja „Prawo administracyjne i gospodarcze a sytuacja przedsiębiorcy na rynku polskim” to pokłosie konferencji naukowej zorganizowanej w Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach w ramach projektu pn. „Specjalność Prawo administracji publicznej i gospodarcze, kursy przygotowujące do egzaminu aplikacyjnego oraz doszkalanie kadry naukowej z zakresu specjalistycznych języków obcych” (POKL.04.01.01-00-168/09). Książka jest zbiorem artykułów, których autorzy – przedstawiciele świata nauki, jak też praktycy – podejmują zagadnienia mieszczące się w obrębie dwóch obszarów tematycznych: prowadzenie działalności gospodarczej oraz system podatkowy. Adresowana jest głównie do przedsiębiorców i instytucji otoczenia biznesu, ale będzie również ciekawą lekturą dla studentów prawa, ekonomii oraz finansów i bankowości.