Iwona Ramus (red.) - Obrót powszechny i gospodarczy - Problemy publicznoprawne i ekonomiczne

Drukuj

Problemy publicznoprawne

109. Iwona Ramus (red.), "Obrót powszechny i gospodarczy - Problemy publicznoprawne i ekonomiczne"

Kielce 2014

 

Tekst do pobrania tutaj

 

Monografia „Obrót powszechny i gospodarczy. Problemy publicznoprawne i ekonomiczne” jest efektem konferencji naukowej zorganizowanej przez Wyższą Szkołę Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach w ramach projektu pn. „Specjalność Prawo administracji publicznej i gospodarcze, kursy przygotowujące do egzaminu aplikacyjnego oraz doszkalanie kadry naukowej z zakresu specjalistycznych języków obcych” (POKL.04.01.01-00-168/09). Zawiera opracowania o charakterze dogmatyczno-empirycznym o zróżnicowanej problematyce – zarówno prawnej, jak i ekonomicznej. Część prawna składa się z czterech działów. W pierwszym poruszono m.in. zagadnienia wpływu reglamentacji administracyjnoprawnej na wolność prowadzenia działalności gospodarczej, nadzoru nad rynkiem finansowym, koncesjonowani działalności górniczej oraz policji administracyjnej; w dziale drugim znalazły się opracowania dotyczące zamówień publicznych; w dziale trzecim poruszono problematykę funkcjonowania gmin oraz prowadzenia działalności leczniczej; dział czwarty poświęcono zagadnieniom prawa atomowego. W części ekonomicznej monografii uwaga autorów koncentrowała się wokół problematyki wpływu obrotu powszechnego i gospodarczego na bezpieczeństwo ekonomiczne państwa i przedsiębiorców oraz na obrocie jako źródle procesu reprodukcji społecznej.